TamPhat2019

Đơn vị trực tiếp sản xuất nội thất văn phòng, nội thất nhà ở, trực tiếp sản xuất bàn thí nghiệm cho nghiên cứu và bàn ăn công nghiệp cho các khu công nghiệp trường học. Ngoài ra còn sản xuất giường tầng sắt cho sinh viên và công nhân., giường tầng gỗ cho hộ gia đình
Sinh nhật
Tháng một 1
Website
http://banthinghiem.org.vn
Nơi ở
http://noithattamphat.vn

Chữ ký

Đơn vị trực tiếp sản xuất nội thất văn phòng, nội thất nhà ở, trực tiếp sản xuất bàn thí nghiệm cho nghiên cứu và bàn ăn công nghiệp cho các khu công nghiệp trường học. Ngoài ra còn sản xuất giường tầng sắt cho sinh viên và công nhân, giường tầng gỗ cho hộ gia đình

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top