Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Nghiệp vụ tư vấn du học học ở đâu??

    ồ hay đấy, nhưng mà chủ bải viết này tự trả lời thành spam đấy. Mr Thùy chưa kiểm tra dọn dẹp đó thôi. Viết bài chuẩn xong đưa lên group freetraffic là ok nhé. Tham khảo lấy chứng chỉ tư vấn du học ở đây nhé
  2. N

    Ôn thi lấy chứng chỉ hdv và chứng chỉ điều hành tour du lịch

    CĐVL hiện đang tôt chức ôn thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - nội địa. Và chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế nội địa. Địa điểm tổ chức tại: Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng - Huế - Đà Nẵng - Bình Định - Nha Trang - Cần Thơ - Phú Quốc - Đà Lạt - TPHCM Mọi...
Top