Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp

#1
Là một quốc gia được biết đến với nguồn đất đai màu mỡ thuận lợi cho nhiều cây ăn trái phát triển. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư cho việc trồng cây ăn trái cung cấp các sản phẩm chất lượng trong nông nghiệp. Và để tạo uy tín cho thương hiệu trái cây của mình nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu đăng ký nhãn hiệu cho nó.
Cách đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm trái cây là nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
Cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
  1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu
  2. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký theo kích thước quy định từ 30x30mm trở lên và không quá 80x80mm.
  3. Danh mục sản phẩm trái cây cần đăng ký nhãn hiệu tương ứng
  4. Chứng từ nộp lệ phí và lệ phí theo quy định
  5. Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu (đối với trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền cho người khác đăng ký)
Quy trình cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm trái cây tại Cục Sở hữu trí tuệ
  • Thứ nhất là thẩm định hình thức đơn. Thời gian để thực hiện bước này là từ 1 – 2 tháng tính từ ngày Cục nhận được đơn đăng ký hợp lệ. Nếu đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết về mặt hình thức, đơn sẽ được thông báo hình thức hợp lệ tới người nộp đơn.
  • Thứ hai là Công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp. Sau khi người nộp đơn nhận được thông báo đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ tiến hành công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp trong thời gian 2 tháng tính từ ngày có thông báo.
  • Thứ ba, là thẩm định nội dung đơn. Thời gian khoảng từ 9 – 12 tháng. Nếu nội dung không đáp ứng các điều kiện của Cục SHTT thì Cục sẽ từ chối bảo hộ và thông báo tới người nộp đơn để giải quyết.
  • Cuối cùng là Cấp văn bằng bảo hộ. Nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ sau 2 – 3 tháng tính từ ngày có thông báo nội dung đơn hợp lệ và người nộp đơn đã hoàn thành lệ phí.
 
Top