Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

#1
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bước đầu tiên khẳng định, xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ mà mình kinh doanh. Hiện nay số doanh nghiệp đươc thành lập ngày càng lớn, chính vì vậy tính cạnh tranh cũng ngày càng tăng, các doanh nghiệp ngày càng trú trọng vào đầu tư thương hiệu nên có thể khẳng định được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu.
1, Tại sao phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa?

- Là cơ sở pháp lý cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu,logo, thương hiệu mà Doanh nghiệp đang kinh doanh khi có bất kỳ một sự cạnh tranh nào với các đối thủ khác.
- Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường .
- Khả năng phân biệt của người tiêu dùng về chất lượng mặt hàng của Doanh nghiệp bạn với các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng khác.
2, Chuẩn bị những gì khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa?
Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: điền đầy đủ thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu
+ Mẫu nhãn hiệu, Tên của dịch vụ thương mại điện tử cần đăng ký;
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
3, Thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bao lâu?
Theo quy định, quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:
+ Thẩm định hình thức (1-2 tháng);
+ Công bố đơn trên Công báo (2 tháng);
+ Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
+ Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).
Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.
 
Top