Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

#1
Đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký thương hiệu là việc làm cần thiết để bảo hộ độc quyền đối với thương hiệu, nhãn hiệu ấy của doanh nghiệp, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
Một việc hết sức quan trọng trước khi bạn tiến hành kinh doanh bất kỳ một sản phẩm, dịch vụ gì đó là tiến hành đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền ngay khi nghĩ ra tên đó. Hạn chế tuyệt đối cách làm hiện nay của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đó là đợi cho đến khi Nhãn hiệu, thương hiệu của mình tồn tại được với thị trường rồi mới tiến hành đi đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu Cục sở hữu trí tuệ.
Thực tế, những doanh nghiệp đi làm thủ tục bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu rất dễ gặp phải tình trạng là nhãn hiệu, thương hiệu của mình đã bị một bên khác đăng ký chiếm quyền. Khi đó, sẽ phải chọn 1 trong 2 cách là:
1), đổi sang nhãn hiệu, thương hiệu mới;
hoặc 2), thương lượng với bên đăng ký trước để mua lại nhãn hiệu, thương hiệu.
Cách làm thứ 2 sẽ tốn kém chi phí rất nhiều, tuy nhiên, nhiều khi doanh nghiệp không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi mua lại nhãn hiệu, thương hiệu.

Chính vì vây, doanh nghiệp, cá nhân phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu ngay. Đăng ký nhãn hiệu đảm bảo sự độc quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu của mình, chống lại mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu tương tự với Nhãn hiệu của doanh nghiệp.
Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu độc quyền?
Một là, Bạn cần chuẩn bị mẫu nhãn hiệu, thương hiệu cần đăng ký. Hai là, Bạn cần lên danh sách sản phẩm, dịch vụ mà đang kinh doanh dưới nhãn hiệu, thương hiệu này. Ba là, gửi thông tin cho Bảo Hộ Thương Hiệu để tiến hành chỉnh hoá lại thông tin trước khi đi làm thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Bảo Hộ Thương Hiệu có thể giúp được gì?
  • Tiến hành tra cứu nhãn hiệu: Yêu cầu bắt buộc để Nhãn hiệu không bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền là nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Để biết được điều này, cần phải tiến hành bước tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Bảo Hộ Thương Hiệu có thể tiến hành bước tra cứu nhãn hiệu này cho doanh nghiệp. Thời gian là từ 1-5 ngày sẽ có kết quả.
  • Tiến hành đăng ký nhãn hiệu: Tiếp theo là thay mặt bạn tiến hành mọi thủ tục tiếp theo để đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ tiến hành theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp cho tới khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Đừng để đến khi quá muộn mới đăng ký nhãn hiệu. Hãy liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn về việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
 
Top