Những loại bảo hiểm cần đóng khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

5.00 star(s) 1 Vote

Kiều Quang Hải

Member
Xác minh
#1
Khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, người lao động buộc phải đóng một số loại bảo hiểm theo quy định và tiền đóng bảo hiểm sẽ được trừ vào tiền lương. Dưới đây là các loại bảo hiểm mà người lao động cần đóng khi đi làm việc tại Nhật.
Bảo hiểm y tế quốc dân
Bảo hiểm y tế quốc dân là loại bảo hiểm bắt buộc đối với người dân Nhật Bản cũng như người lao động đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Bảo hiểm này có tác dụng trong trường hợp bạn bị thương hoặc bị bệnh vì nó sẽ thực hiện việc cho trả viện phí điều trị. Cụ thể, bảo hiểm y tế quốc dễn sẽ hỗ trợ đến 70% mức chi phí cần thanh toán nếu người bệnh thực hiện chữa trị tại các bệnh viện.

Bảo hiểm y tế quốc dân sẽ hỗ trợ chi phí chi trả cho bệnh viện khi người lao động không may bị thương, bị bệnh
Bảo hiểm hưu trí quốc dân
Bảo hiểm hưu trí quốc dân cũng là loại bảo hiểm mang tính bắt bắt buộc đối với công dân Nhật Bản và công dân nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản, bao gồm cả người nước ngoài đang có tư cách lưu trú tại Nhật. Đối với loại bảo hiểm này thì sẽ trực tiếp hỗ trợ đối với trường hợp người già, gia quyến, người bị tàn tật của người đã mất.
Bảo hiểm y tế phúc lợi
Loại bảo hiểm thứ ba mà người lao động cần phải đóng đó chính là bảo hiểm y tế phúc lợi. Đây là bảo hiểm mang tính đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động. Bởi vì trong trường hợp người lao động không may bi bệnh hay bị thương khi đang trong thời gian ngoài giờ làm việc tại các công ty, xí nghiệp.
Tương tự như bảo hiểm y tế quốc dân thì loại bảo hiểm y tế phúc lợi cũng sẽ thực hiện chi trả lên đến 70% chi phí điều trị cho người lao động trong trường hợp không may. Đối với loại bảo hiểm này thì không chỉ người lao động đóng mà phía xí nghiệp cũng phải đóng, mỗi bên một nửa.

Bảo hiểm y tế phúc lợi được chi trả bởi hai bên là doanh nghiệp và người lao động
Bảo hiểm hưu trí phúc lợi
Loại bảo hiểm này thì người lao động cần đóng khi làm việc tại những doanh nghiệp Nhật Bản mà sử dụng người lao động theo diện biên chế. Mục đích đóng bảo hiểm này là nhằm thực hiện việc hỗ trợ, trợ cấp về mặt tài chính cho gia quyến, người tàn tật, người già của người đã mất.
Đối với bảo hiểm hưu trí phúc lợi thì mức chi phí cần đóng cũng tương tự như bảo hiểm y tế phúc lợi đó là một bên một nửa, doanh nghiệp một nửa và người lao động một nửa.
Tiền phí đối với các loại bảo hiểm nêu trên sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng mà người lao động nhận được.
Như vậy, số tiền thực tế mà người lao động nhận được sẽ bằng tiền lương cơ bản trừ cho các khoản chi phí khác (trong đó có bảo hiểm).
Bài viết trên đây đã cũng cấp thông tin về các loại bảo hiểm mà người lao động cần đóng khi đi Nhật làm việc.

Tác giả: Kiều Quang Hải - Founder xkldnamhai.com
 
Top