Ôn thi lấy chứng chỉ hdv và chứng chỉ điều hành tour du lịch

#1
CĐVL hiện đang tôt chức ôn thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - nội địa. Và chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế nội địa.
Địa điểm tổ chức tại: Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng - Huế - Đà Nẵng - Bình Định - Nha Trang - Cần Thơ - Phú Quốc - Đà Lạt - TPHCM
Mọi chi tiết xin liên hệ: gdvnedu.com
 

Đính kèm

Top