Tìm hiểu về đăng ký nhãn hiệu

#1
Nhãn hiệu hay nói cách khác là logo đều là những tài sản trí tuệ quan trọng của mỗi chủ thể kinh doanh. Do đó để bảo vệ thương hiệu của mình trước các đối thủ kinh doanh thì việc đăng ký thương hiệu là điều không thể thiếu. Vậy theo quy định của pháp luật thì đăng ký thương hiệu sẽ phải trải qua những thủ tục như thế nào? Trước hết cần hiểu rõ nhãn hiệu là gì ?
1. Khái niệm nhãn hiệu và đăng ký thương hiệu
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”
Như vậy để nhận biết nhãn hiệu sẽ dựa vào hai yếu tố:
  • Thứ nhất: nhãn hiệu sẽ được thể hiện dưới các dấu hiệu khác nhau, bao gồm: Dấu hiệu hình, dấu hiệu chữ hoặc kết hợp giữa cả hình và chữ.
  • Thứ hai: mục đích là để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của những chủ thể khác nhau.
Đăng ký thương hiệu là đăng ký tên thương hiệu, để đảm bảo quyền của doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu thương hiệu đó.
2.Đối tượng được đăng ký nhãn hiệu
Dẫn chiếu quy định trên, mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền đăng ký nhãn hiệu của mình mà không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Điều này tạo sự bình đẳng cho tất cả các chủ thể kinh doanh, đặc biệt là những cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ.
3.Cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý việc đăng ký là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ khoa học và công nghệ.
Về cách thức đăng ký: Có 2 phương thức nộp đơn đăng ký là nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Sau khi nộp đơn, đơn sẽ được xử lý theo trình tự sau:
Bước 1: Tiếp nhận đơn
Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký.
Bước 3: Công bố đơn
Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký
Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ
 
Top